Praktická lékařka Zlín – MUDr. Renata Tesaříková
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výkony ordinace Zlín

 

Test CRP

 
Tento test provádíme na přístroji Quick Read z kapky krve z prstu
v případech, kdy nelze z klinického vyšetření rozlišit, zda se jedná
o bakteriální nebo virovou infekci. Výsledek pomáhá v rozhodnutí, zda je nutná léčba antibiotikem, a je znám do 4 minut.
 

Strep test

 
Test, který z výtěru z krku rozliší, zda se jedná o virovou nebo streptokokovou angínu, dle výsledku se rozhoduje o nasazení antibiotika. Výsledek testu je znám do 5 minut.
 

Odběry

 
Odběry krve, moče, výtěry provádíme přímo v ordinaci.
 

Náušnice

 
Náušnice nastřelujeme.
 

Bilirubinometrie

 
Měření hladiny bilirubinu a tím stanovení tíže žloutenky transkutánně / bezbolestně / hlavně u novorozenců.
 

Oxymetrie

 
Bezbolestné měření saturace tkání kyslíkem při dušnosti.